Naslovna O nama Redakcija Uputstva autorima Elektronsko izdanje Kontakt
Međunarodni naučni časopis International Scientific Journal Naslovna Home MEĐUNARODNA  NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA MEDIJI I PR

ČETVRTA MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA

TEMA: NOVI MEDIJI - NOVE MOGUĆNOSTI

17. - 19.6.2016. godine, Bijelo Polje, Crna Gora

MEDIJI I PR


Pozivamo Vas na Četvrtu međunarodnu naučno-stručnu konferenciju Mediji i PR na temu ''Novi  mediji - nove mogućnosti'' koja će se održati od 17. do 19. juna 2016. godine u Bijelom Polju, Crna  Gora.


Organizatori konferencije su Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore, Akademija društvenih  nauka, Lokalni javni emiter Radio Bijelo Polje, časopis Media and Communication/Mediji i komunikacije.


Pokrovitelji konferencije su Univerzitet Crne Gore, Agencija za elektronske medije Crne Gore i  Opština Bijelo Polje.


Cilj konferencije je da se analizira uloga novih medija u savremenom društvu iz više uglova  (medijskog, regulatornog, tehnološkog, kulturološkog i dr.) i da se ukaže na mogućnosti koje oni  pružaju.


Planirano je da se prvog dana konferencije održi više tematskih panel diskusija na kojima će  učestvovati teoretičari i predstavnici medija, da se drugog dana prezentuju naučni i stručni radovi i  da se treći dan posveti donošenju zaključaka.


Do sada je učešće kao ključni govornik potvrdio prof. dr Đovani Gocini (Giovanni Gozzini), profesor na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta u Sijeni (Italija).

Kotizacija za učešće na konferenciji biće objavljena naknadno.


Jezici konferencije su CG/SR/HR/BiH i engleski.


Akademske radove možete poslati na neku od sljedećih tema, ali se na njih ne morate

ograničavati.Važni datumi:

Rok za slanje apstrakata 10. mart 2016. godine.

Rok za slanje prijava 20. mart 2016. godine.

Rok za slanje radova 20. april 2016. godine.


Prijave, apstrakte i radove možete dostaviti na e-mail ulescg@gmail.com.

Apstrakt dužine do 300 riječi sa najviše pet ključnih riječi, treba da sadrži predmet i cilj rada, hipoteze, metode, rezultate i zaključke.


Uputstva za pisanje radova su dostupna na www.media-com.me.


Svi prihvaćeni radovi biće objavljeni u međunarodnom naučnom časopisu Media and Communication/Mediji i komunikacije.


Više informacija o konferenciji i časopisu možete pronaći na sajtovima www.mediapr.me i

www.media-com.me.


MEDIJI I KOMUNIKACIJE  - BROJ 1.pdf

I ELEKTRONSKO

IZDANJE ČASOPISA

Godina 1-

Jun 2014.

media2.pdf

II ELEKTRONSKO

IZDANJE ČASOPISA

Godina 1-

Novembar  2014.

media 2015 - 3.pdf

III ELEKTRONSKO

IZDANJE ČASOPISA

Godina 2-

Jun  2015.

4-2015  media i comunication.pdf

IV ELEKTRONSKO

IZDANJE ČASOPISA

Godina 2 / 4

Decembar  2015.

V ELEKTRONSKO

IZDANJE ČASOPISA

Godina 3

Jun  2016.

6.pdf

VI ELEKTRONSKO

IZDANJE ČASOPISA

Godina 3

Decembar  2016.

7.pdf

VII ELEKTRONSKO

IZDANJE ČASOPISA

Godina 4

Jun  2017.