Kontakt

Međunarodni naučni časopis
Media and Communication/Mediji i komunikacija
Crna Gora
e-mail: medijikomunikacije@gmail.com
www.media-com.me

Akademija društvenih nauka
Tršova bb
84000 Bijelo Polje, Crna Gora
Mob: 0038268815171
E-mail: adncgorg@gmail.com
www.adncg.org

Predsjednica
dr Andrijana Rabrenović

Close Menu