MEĐUNARODNI NAUČNI ČASOPIS
MEDIA AND COMMUNICATION
MEDIJI I KOMUNIKACIJE

Naučni časopis za medije, komunikacije, novinarstvo i odnose s javnošću

IZDAVAČ
NVO Akademija društvenih nauka

MISIJA
Objavljivanje naučnih i stručnih radova i istraživanja iz društvenih i humanističkih nauka iz oblasti medija, komunikacija, novinarstva i odnosa s javnošću.

CILJ
Cilj je da časopis doprinese razvoju teorije medija u Crnoj Gori, regionu i svijetu, te da rezultati istraživanja budu dostupni domaćim i stranim teoretičarima. Uređivačka koncepcija časopisa je multidisciplinarni i interdisciplinarni pristup u istraživanju i proučavanju medija, novinarstva i PR-a.

NAMJENA
Časopis je namijenjen teoretičarima medija, profesorima, studentima, zaposlenim u medijima i PR službama, kao i javnosti zainteresovanoj za etičke, kulturološke, sociološke, ekonomske i tehnološke aspekte i dešavanja kako u tradicionalnim tako i u novim medijima.

NAUČNI RADOVI
U časopisu se objavljuju radovi na jezicima CG/SR/HR/BiH ili na engleskom, koji su potvrđeni sa dvije pozitivne recenzije.

PERIOD IZLAŽENJA
Časopis izlazi dva puta godišnje u junu i decembru.

Elektronsko izdanje je dostupno na sajtu www.media-com.me.

Članci objavljeni u časopisu se od osmog broja indeksiraju u bazi EBSCO Communication Source

Radovi se recenziraju sa dvije anonimne recenzije.

Rješenjem Ministarstva kulture Crne Gore br. 05-209/2 od 6.2.2014. godine časopis Media and Communication/Mediji i komunikacije je upisan u evidenciju medija pod rednim brojem 738.

Close Menu