Naslovna O nama Redakcija Uputstva autorima Elektronsko izdanje Kontakt
Međunarodni naučni časopis International Scientific Journal Međunarodni naučni časopis Media and Communication / Mediji i komunikacije Naslovna Home MEĐUNARODNA  NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA MEDIJI I PR

MEĐUNARODNI NAUČNI ČASOPIS

MEDIA AND COMMUNICATION/

MEDIJI I KOMUNIKACIJE


(Naučni časopis za medije, komunikacije, novinarstvo i odnose s javnošću)


IZDAVAČI

Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore i Akademija društvenih nauka.


MISIJA

Časopis se pokreće sa namjerom da se objavljuju naučni i stručni radovi i istraživanja iz društvenih i humanističkih nauka - iz oblasti medija, komunikacija, novinarstva i odnosa s javnošću.


CILJ

Cilj je da časopis doprinese razvoju teorije medija u Crnoj Gori i regionu i da rezultati istraživanja budu dostupni domaćim i stranim teoretičarima. Uređivačka koncepcija časopisa je multidisciplinarni i interdisciplinarni pristup u istraživanju i proučavanju medija, novinarstva i PR-a.


NAMJENA

Časopis je namijenjen teoretičarima medija, profesorima, studentima, zaposlenim u medijima i PR službama, kao i javnosti zainteresovanoj za etičke, kulturološke, sociološke, ekonomske i tehnološke aspekte i dešavanja kako u tradicionalnim tako i u novim medijima.


NAUČNI RADOVI

U časopisu će biti objavljivani radovi na exYu jezicima ili na engleskom koji su potvrđeni sa dvije pozitivne recenzije.


PERIOD IZAŽENJA

Časopis će izlaziti dva puta godišnje u junu (tematski broj) i novembru.

Elektronsko izdanje je dostupno na sajtu www.media-com.me.

Prvi broj koji izlazi u junu 2014. godine i posvećen je temi

Novinarstvo – kriza profesije.